Pilvipalvelut Azure 11.05.2023

Näin teet Azure-migraation hallitusti

Onnistunut pilvimigraatio edellyttää huolellista ja systemaattista suunnittelua. Sillä varmistetaan paitsi sujuva siirtymä, myös pilvikokonaisuuden hyvä hallinta ja kehittäminen tulevaisuudessa.

Kyse ei ole vain teknisestä suorituksesta, vaan hyvin usein siirtymä tarkoittaa organisaation sisällä yhteisten toimintatapojen kehittämistä ja muutoksia nykyisiin käytäntöihin. Avainasioita ovat pilviympäristön hallintamallin suunnittelu ja sen noudattaminen, nykyisen toimintaympäristön mahdollisten ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisu ennen pilveen siirtymistä sekä tietoturvakysymysten huomioiminen.

Pilvisiirtymään on tarjolla erinomaisia työkaluja ja viitekehyksiä, kuten Microsoft Cloud Adaptation Framework, josta lisää tuonnempana.

 

Miksi valita Azure Cloud?

Kun aloitamme keskustelut uusien asiakkaiden kanssa, aika moni heistä on jo tehnyt henkisen päätöksen julkiseen pilveen siirtymisestä ja valinnut alustaksi nimenomaan Azuren. Tärkein syy on yleensä kustannussäästöt. Vaikka pilvimigraatio tarkoittaa usein sovellusten modernisointia ja uudelleenarkkitehtonointia, isossa kuvassa migraatio tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Azure Cloud sisältää myös muita hyötyjä: koko maailman kattava konesaliverkosto tarjoaa globaalin infrastruktuurin sekä palveluita eri maantieteellisillä alueilla – ja toisaalta myös maakohtaisen kustannusten jyvityksen. Azure Cloudin palveluvalikoima on jo nyt kattava, mutta kasvaa edelleen huimaa tahtia. Asiakkaille tämä tarkoittaa koko ajan parempia mahdollisuuksia oman automatisointiasteen nostamiseen.

Eikä pidä unohtaa, että asiakkaat ovat valmiiksi tottuneita käyttämään Microsoft-palveluja. Azure integroituu – luonnollisesti – saumattomasti muihin Microsoftin palveluihin ja keskustelee sujuvasti myös muiden teknologioiden kanssa. Natiiviyhteyksiä löytyy esimerkiksi Oracle Cloudiin.

Advanian tehtävä kumppanina on aina tietysti miettiä asiakkaan ratkaisu niin, ettei rakenneta julkisen pilven päälle sellaista himmeliä, josta on myöhemmin vaikea liikkua mihinkään.

 

Azure Cloudin hyödyt:

Nopeutta innovointiin
Uusia ominaisuuksia ja palveluita lisätään säännöllisesti. Uusimpien teknologiatrendien ja -innovaatioiden seuranta. Time-to-market on ylivoimainen julkipilvessä.

Globaali kattavuus ja skaalautuvuus
Palvelinkeskuksia tarjolla ympäri maailmaa. Asiakastarpeisiin tarjolla käytännössä rajaton skaalautuvuus.

Kustannussäästöjä ja joustavuutta
Maksat vain siitä mitä käytät. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa ilman huolia taustalla olevasta infrastruktuurista.

Ei vendorlockia – osaajia laajasti tarjolla
Microsoftin teknologiaosaajia on laajasti tarjolla, joten osaamisesta ei muodostu ongelmaa missään tilanteessa.

 

Microsoft Cloud Adaption Framework tarjoaa hyvät työkalut pilvimigraation valmisteluun

Pilvisiirtymän valmistelu ylätasolla on tärkeää, koska sillä voidaan varmistaa migraation läpivieminen suhteellisen yhdenmukaisilla menetelmillä ja välttää mahdolliset suunnitteluvirheet. Virheiden korjaaminen voi olla jälkeenpäin hankalaa ja työlästä, varsinkin, jos ympäristöä lähdetään nopeasti skaalaamaan laajemmaksi.

Pilvisiirtymän valmisteluun on tarjolla työkaluja, joista suosittelemme erityisesti Microsoft Cloud Adaption Frameworkia eli tuttavallisemmin CAFia. Se on kokoelma ohjeita, käytäntöjä ja työkaluja, joilla organisaatio voi suunnitella, valmistella ja hallita omaa pilvisiirtymäänsä.

Vaikka suomalaisille pk-yrityksille CAF on kokonaisuudessaan melko järeä, on se toisaalta monella tapaa erittäin käyttökelpoinen. CAFista kannattaa valita tiettyjä elementtejä ja soveltaa niitä omaan liiketoimintaan.

 

Hallittu pilvimigraation läpivienti

CAF sisältää paljon oleellisia kysymyksiä. Se pakottaa organisaatiot tunnistamaan, mitä liiketoiminnallisia hyötyjä julkipilveen siirtymiseltä odotetaan, mitä sovellusten modernisoinnilla tavoitellaan ja miten budjetointi muuttuu, kun isot pääomakulut vaihtuvat operatiivisiksi kustannuksiksi. Organisaation kyvykkyys ja mahdolliset koulutustarpeet ovat myös yksi kriittinen näkökulma, joka tulee arvioitua viitekehyksen avulla.

CAF tarjoaa organisaatioille

 • strukturoidun tavan viedä läpi pilvisiirtymä
 • apua arvioida omia valmiuksiaan pilven hyödyntämisessä
 • apua liiketoimintastrategiaa tukevan pilvistrategian kehittämiseen.

Miten oma palvelutuotanto pitäisi pilvisiirtymässä organisoida?

CAFin mukaan pilvimigraatiossa pitäisi olla vähintään kaksi tiimiä: Cloud adaption -tiimi, joka vie palveluja pilveen ja rakentaa kyvykkyyksiä, sekä Governance-tiimi, joka vastaa palvelutuotannosta ja pilvialustan yhdenmukaisuudesta. Käytännössä pienessä organisaatiossa tiimit ovat virtuaalitiimejä, eli yhdellä ihmisellä voi olla monta hattua. Kun toiminta kasvaa, autamme asiakkaitamme suunnittelemaan esimerkiksi RACI-matriisin avulla, mitä tiimejä tarvitaan ja mitä rooleja näille tiimeille määritellään. Kannattaa tutustua RACI-templateen (netistä löytyy erilaisia vaihtoehtoja), se on erittäin hyödyllinen.

Jos asiakkaalla on useita kumppaneita, selkeät ja yhteiset pelisäännöt ovat kaikkien etu.

Suosittelemme lämpimästi tutustumaan Cloud Adaption Frameworkiin. Löydät sen Microsoftin sivuilta.

 

 

Pilven hallintamalli – pelisäännöt pilven käytölle

Hallintamalli on dokumentaatio linjauksista, joiden mukaan organisaation tulee pilviympäristössä toimia. 

Hyvin tehdyn ja mietityn hallintamallin tarkoituksena on

ohjata toimintaa

 • hallitusti ylläpidettyyn ympäristöön on helpompi tehdä muutoksia
 • raportointi osana järjestelmällistä seurantaa
 • toimivat käytännöt parantavat operatiivista toimintavarmuutta

varmistaa, ettei tieto jää muistin varaan

 • Kun uusi henkilö aloittaa työt ympäristössä, on dokumentaatio ja ohjeistukset valmiina
 • Edesauttaa ympäristön hallittavuutta muuttuvassa ympäristössä
 • Selkeät linjaukset vastuista: kuka tekee ja kuinka usein

tehdä tiedosta henkilöriippumatonta

 • Tieto kulkee dokumentoituna organisaatiossa, ei henkilöissä
 • vähennetään poissaolojen vaikutuksia.

Tarkemman kuvauksen hallintamallista löydät kustannuksia käsittelevästä kirjoituksestamme sekä kustannuksia käsittelevästä Azure live -webinaaritallenteestamme.

 

Advanian malli pilvisiirtymään

Advanialla on valmis ja monta kertaa menestyksekkäästi koeponnistettu prosessi pilvisiirtymään. Yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen varmistamme hallitun ja onnistuneen siirtymän. Kokonaisuus on vaiheistettu neljään osaan, joista jokaiseen liittyy aina yhteinen workshop ja tarkka dokumentaatio tarvittavista toimenpiteistä. Kerromme mielellämme lisää tästä kokonaisuudesta.

Advanian malli pilvisiirtymän jokaiseen vaiheeseen
Ehkä yhden asian voisi vielä nostaa esille: se on tietoturva, jolle on myös varattu oma vaiheensa prosessissa.

Pilven hallintamallissa määritellään pilvialustan tietoturvan näkökulmasta linjaukset, miten meidän tulee pilviympäristössä toimia. Voimme laatia vaikkapa säännön, että kaikki palveluiden levyt ja tietoliikenne pitää aina olla kryptattu. Security Workshopin idea on kuitenkin enemmän se, että kun haluamme modernisoida työkuormia ja viedä ne pilveen, niin tunnistetaan mahdolliset tietoturvaongelmat etukäteen ennen kuin viedään työkuormat pilveen. Kartoitetaan ja mitigoidaan tekninen tietoturvavelka ja laaditaan korjaussuunnitelma.

 

 

Aiheeseen liittyvää