Vastuu ympäristövaikutusten pienentämisestä kuuluu myös IT-alan toimijoille
Vastuullisuus 09.12.2020

Vastuu ympäristövaikutusten pienentämisestä kuuluu myös IT-alan toimijoille

Ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen on noussut it-sektorilla entistä suurempaan rooliin. Monesti omassa toiminnassa onkin parannettavaa, jos tavoitteena on kutistaa ympäristövaikutuksia ja saastuttamista mahdollisimman pieneksi. Tämä huomattiin myös it- ja asiantuntijatalo Advanialla (entinen Valtti).

Ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen alkoi meillä puolisentoista vuotta sitten, mutta jo sitä ennen olimme huomanneet parannettavaa toiminnassamme. Johtoryhmälle ajatus esitettiin liiketoiminnan näkökulmasta, jolloin tehtiin päätös ympäristöjohtamiseen panostamisesta ja ympäristösertifikaatin hakemisesta.

Tämän päivän bisneksessä ympäristöasioilla on painoarvoa. Niin asiakkaat kuin työntekijätkin arvostavat vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä – nämä arvot ovat tärkeitä etenkin nuoremmille sukupolville, joita löytyy ostajissa jo runsain määrin.

Myyjät ja päälliköt kuulevat tätä keskustelua asiakkaittemme suusta jatkuvasti. Organisaatiot haluavat ostaa vastuulliselta kumppanilta ja he kiinnittävät huomiota ympäristöasioihin valintoja tehdessään.

Ympäristöjohtamisen järjestelmä rakentuu useista palasista

Advanian kaltaisessa organisaatiossa ympäristövaikutuksia on mietittävä monesta eri näkökulmasta. Konesalien sähkönkulutus on eittämättä suurimmassa roolissa etenkin pilvipalveluntarjoajiin verrattuna. Advanialla tätä taklataan tulevaisuudessa uusiutuviin tuotantotapoihin perustuvan sähkön ja entistä korkeamman virtualisointiasteen voimin.

Kaltaisellamme toimijalla laitteisto ja palvelimet syövät sähköä aika reippaasti, joten suurimmat vaikutukset näkyvät tietenkin näiden kohdalla. Emme kuitenkaan voi rajata ympäristöjärjestelmää vain konesaleihin tai omaan infraamme, vaan sen on katettava myös kaikki asiakkaille tarjotut palvelut ja liiketoimintamme eri osa-alueet.

Yksi näkyvä vaihtoehto asiakkaille on esimerkiksi mahdollisuus ostaa yrityksen käyttämät laitteet hiilineutraalina palveluna, jonka hintaan kuuluu myös elinkaarensa päässä olevan elektroniikan kierrättäminen. Lisäksi kumppaneiden vastuullisuutta seurataan jatkossa täysin uudella kriteeristöllä.

Lisäksi on tietenkin huomioitava omaan arkeemme vaikuttavat toimet, kuten ruokahävikin minimoiminen ja vastuulliset hankinnat kautta koko organisaation. Pandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat myös opettaneet sekä advanialaiset että yhteistyökumppanit hyödyntämään laajemmin verkkokokouksia. Tästäkin jää pysyviä positiivisia vaikutuksia liikennepäästöjen vähentämiseen.

Avainasemassa on myös henkilöstön aktiivinen kouluttaminen, jonka ansiosta ympäristötoimet on helppo viedä käytäntöön. Kiinnostusta useimmilla jo on, mutta tiedonhankintaa ei pidä jättää omatoimisuuden varaan – näin myös motivaatio toimia ympäristöystävällisesti pysyy yllä.

Matka vasta alkamassa – tulevaisuudessa yhä enemmän dataa ja tietoa

Vaikka työtä on tehty jo 1,5 vuoden ajan, ympäristömatka asiakkaiden kanssa on vasta alkamassa. Alati kehittyvän ympäristöjohtamisen rinnalla tavoitteena on julkaista lisää tietoa Advanian ja asiakkaiden hiilijalanjäljestä, vaihtaa täysin uusiutuvaan sähköön vuoden 2021 aikana, ja eliminoida ruokahävikki kokonaan 2022 mennessä.

Monia toimenpiteitä olemme jo tehneet, mutta kyseessä on kuitenkin asia, jossa ei koskaan voi olla täysin valmis. Meillä on selkeä suunta ja hyvät tavoitteet, joiden tuella voimme olla entistä vastuullisempi it- ja asiantuntijakumppani asiakkaillemme.

Tulevaisuudessa asiakkaiden tiedonjanoa voitaisiin tyydyttää myös datan avulla. Yhä useampi on kiinnostunut juuri oman yrityksensä kulutuksesta tai hiilijalanjäljestä palveluita ostaessaan. Vaikka tähän ei vielä valmista infraa löydykään, on se ehdottomasti jotain, mitä halutaan jatkossa tarjota.

Uskomme Advanialla datapohjaiseen ympäristötyöhön. Kun vaikutus on mitattavissa ja sitä seurataan, tulee keskityttyä niihin toimiin, joista on oikeasti hyötyä. Jopa it-alalla on paljon viherpesua ja datan avulla sitä voidaan torjua. Me emme missään nimessä halua tehdä vain jotain näyttääksemme hyvältä, vaan toimia aidosti vastuullisesti omien arvojemme mukaan.

 

Aiheeseen liittyvää

Vastuullisuus Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun
08.06.2023

Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun

Toimitusketjumme vastuullisuus syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista – laitevalmistajista loppukäyttäjiin. Ympäristövastuullisuuden osalta meille on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ja keskittyä niihin...