Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun
Vastuullisuus 08.06.2023

Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun

Atte Kekkonen

Atte Kekkonen

Atte Kekkonen on Advania Finlandin toimitusjohtaja.

Toimitusketjumme vastuullisuus syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista – laitevalmistajista loppukäyttäjiin. Ympäristövastuullisuuden osalta meille on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ja keskittyä niihin asioihin ja tekoihin, joilla on suurin kokonaisvaikutus. Erittäin tärkeä rooli on myös kiertotalousmallien soveltamisella yhteistyösuhteissamme.

Globaalit kumppaniverkostot tervehtyvät

Olisi helppo vähätellä, että olemme toimijana vain yksi pieni osa keskellä globaalia toimitusketjua – ettemme voi vaikuttaa tekemisellämme sen kummemmin prosessin alkupäähän kuin loppupäähänkään. Todellisuus on toinen: osana globaalia toimitusketjua olemmekin osa kokonaisvaltaista vastuullisuusketjua.

Jo nyt – ja enenevässä määrin lähivuosina – toimittajat tulevat edellyttämään asiakkailtaan ympäristösertifiointeja ja vastuullisuusperiaatteiden noudattamista. Näiden mukaan toimiminen huomioidaan hinnassa. Tästä seuraa, että hyvin pian laitevalmistajilla tulee olemaan vain kestävien toimintaperiaatteiden mukaisesti toimivia kumppaneita. Olemme ylpeästi osana tätä edelläkävijöiden joukkoa.

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) tulee edellyttämään yrityksiltä lähivuosina laajempaa raportointia ja läpinäkyvyyttä. Kun läpinäkyvyys kasvaa, myös luottamus kasvaa, ja koko ketju toimii pian samojen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. 

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Konsernimme sisällä Ruotsi ja Islanti ovat ympäristövastuullisuuden airuita: molemmat ovat jo linjanneet ilmastotavoitteensa Science-based targets -mallin mukaan. Tämä on myös meillä Suomessa tavoitteena. Advanian suurimmat päästöt löytyvät scope 2:sta, eli kiinteistöjen lisäksi käyttämiemme konesalien energiasta ja laitteiden tuotannosta. Siksi meille on kriittistä, että ostamamme konesalipalvelut on tuotettu pääosin Suomessa ja ne käyttävät 100 %:sti uusiutuvaa energiaa.

Meillä on hyvä peruskäsitys omista ja hankintaketjun tärkeimmistä päästölähteistä (scope 1 ja 2), mutta laskenta ja seuranta tulisi tehdä vielä aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Työ päästöjen vähentämiseksi siis jatkuu, ja erityisesti scope 3:n osalta meillä on vielä tekemistä. 

Kun laitteiden elinkaari pitenee, päästövaikutus pienenee

Kiertotalous on ratkaisu kestävän liiketoiminnan rakentamiseen ja päästöjen vähentämiseen monella alalla, myös meillä. Laitteiden osalta yhdellä vuodella voi olla huikea vaikutus. Kun laitteen elinkaarta pidennetään kolmesta vuodesta neljään vuoteen, sen ympäristökuormitus putoaa noin neljänneksellä. Yksi keskeinen tavoite tuleekin olemaan paitsi itse käyttämiemme, myös asiakkaillemme toimittamiemme laitteiden elinkaaren pidentäminen.

Vastuumme ei pääty tähän. Haluamme, että jokainen myymämme laite palautuisi meille elinkaarensa lopussa. Vain näin voimme kantaa vastuun niiden asianmukaisesta kierrätyksestä ja arvokkaiden raaka-aineiden tehokkaasta uudelleenkäytöstä.

Kestävät ratkaisut edellyttävät pitkäjänteisyyttä

Strategiamme on rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita, sillä se mahdollistaa pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien, aidosti vastuullisten päätösten ja ratkaisujen tekemisen. Kun ensin mietitään ja suunnitellaan ja sitten vasta tehdään, vaikutukset ovat kaikille, sekä asiakkaille että ympäristölle, kestävämmät.

On tärkeää, että omat osaajamme tuntevat arvomme ja vastuullisuusperiaatteemme ja ovat sitoutuneita niihin. He ovat lähellä asiakasta ja pystyvät dialogin kautta vaikuttamaan siihen, miten asiakkaat ottavat oman vastuullisuusroolinsa osana globaalia toimitusketjua. Parhaassa tapauksessa meidän valintamme vaikuttavat heidän valintoihinsa. 

 


Lue lisää yritysvastuumme tavoitteista ja tuloksista vuosittain julkaistavasta raportistamme.

Lue vastuullisuusraportti 2022

Samankaltaisia

Työhyvinvointi Ei vain työntekijöitä, vaan ihmisiä
08.06.2023

Ei vain työntekijöitä, vaan ihmisiä

Vastuullisuus näkyy Advaniassa vahvasti siinä, miten huolehdimme ihmisistämme. Jos minun pitäisi nimetä vastuullisuustyötämme ohjaavat periaatteet, ne olisivat kokonaisvaltainen hyvinvointi, perheystävällisyys,...