IT-ulkoistus 11.06.2022

Airamilla selkeät vaatimukset IT-kumppanille – yritys kokonaisulkoisti IT-palvelunsa

Airam etsi IT-kumppania palveluiden kokonaisulkoistamista varten ja asetti selkeät vaatimukset kumppanin valintaan. Uuden kumppanin tuli pystyä kehittämään nykyistä it-kokonaisuutta ja tuomaan sitä kautta tehokkuutta yrityksen toimintaan. Hakusessa oli siis osaava ja luotettava it-kumppani, jolla on paljon kokemusta vastaavanlaisista it-kokonaisulkoistuksista.

Osaavan ja luotettavan it-kumppanuuden lisäksi Airam arvosti mahdollisuutta kuukausipohjaiseen laskutukseen ja toivoi, että kumppanilla on selkeä visio, jonka pohjalta kehittää yrityksen it-kokonaisuutta. Kuukausiperusteinen laskutus auttaa Airamia kulujen ennustettavuudessa, joka helpottaa budjetointia. Kuukausiperusteinen paketti on kiinteähintainen ja sisältää kaiken laitehallinnasta, tietoturvaan, palvelimien hallintaan, käyttäjätukeen ja intranetin ylläpitoon.

Kolme tärkeintä hyötyä yhteistyöstä

Tietoturva. Tietoturva on nykypäivänä erittäin tärkeässä osassa, joten kumppanilta vaadittiin paljon tietotaitoa tietoturvallisen yritystoiminnan varmistamiseen. Ensimmäiseksi tarkistettiin tietoturvan taso ja tehtiin tarvittavat kehitystoimenpiteet muun muassa palomuuriin ja sähköpostiin, jonka kautta tulee hyökkäysyrityksiä ja kalasteluviestejä.

Palvelimen infrastruktuuri. Uusittu palvelimien valvonta auttaa Airamia suojaamaan palvelimia aiempaa tehokkaammin. Tukipalvelu on luonnollisesti tärkeässä roolissa. Valtin tuki on Airamin tietohallintopäällikön Jukka Hiltusen mukaan toiminut hyvin ja apua saa nopeasti, jos it-asioissa herää päänvaivaa.

Tukipalvelu on luonnollisesti tärkeässä roolissa. Kumppanin tuki on Airamin tietohallintopäällikön Jukka Hiltusen mukaan toiminut hyvin ja apua saa nopeasti, jos it-asioissa herää päänvaivaa.

Sujuvaa yhteistyötä ensikontaktista alkaen

Airam on kokenut, että palveluhalukkuus ja nopeus, jolla asioita on hoidettu, on ollut erillisen kiitoksen arvoista. Lisäksi tarjonnan ja osaamisen laajuus on tuonut lisäarvoa it-kumppanuuteen, kun moniin erikoisempiinkin tilanteisiin ja asioihin löytyy osaamista it-kumppanilta. ”Yhteyshenkilöt ja tukipalvelut toimivat kitkattomasti, minkä vuoksi on ollut helppoa delegoida asioita eteenpäin”, toteaa Jukka.

 

Aiheeseen liittyvää