Pilvipalvelut IT-ulkoistus 01.03.2023

FCG kasvattaa tuottavuuttaan tehokkaan kumppanin avulla

Moderni työympäristö rakentuu useista osista, joiden on pelattava yhteen. FCG haluaa varmistaa kriittisten järjestelmien ja työkalujen toiminnan ja panostaa automatisointiin. ICT-kehityskumppani Advania tuo arvoa jokapäiväiseen työhön huolehtimalla muun muassa järjestelmien toimintavarmuudesta ja ratkaisemalla erityisasiantuntemusta vaativia haasteita.

Haaste: Monialainen konsultointiyritys tarvitsi kumppanin laajan it-ympäristön ja sen jatkuvuuden tukemiseen. Korkeatasoinen asiantuntijatyö vaatii it:ltä toimintavarmuutta ja houkuttelevaa työntekijäkokemusta.

Ratkaisu: Monipuolinen kehityskumppani Advania palvelee FCG:tä jatkuvuuspalveluiden, kapasiteetti- ja pilvipalveluiden sekä verkkoratkaisujen avulla. Järjestelmien toimintavarmuus on varmistettu valvontaratkaisuin ja yhtenäinen hallintamalli tukee kokonaisuutta. Keskitetty toimittajasuhde osaavan ja ratkaisukeskeisen kumppanin kanssa tuo toimintaan tehokkuutta sekä kulusäästöjä ja ylläpitää kehittymistä.

IT-ympäristön kehityspolku eteenpäin pysyy kirkkaana

Laajan IT-ympäristön hallinta on yhä mutkikkaampaa. Järjestelmien ajantasaisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitäminen on työlästä ja vaati monialaista asiantuntijuutta. Uudenlaisia haasteita syntyy myös työntekemisen siirtyessä hybridimalliin. Vaativassa asiantuntijatyössä työaika halutaan hyödyntää mielekkääseen ja tehokkaaseen työhön. Advanian avulla FCG:n asiantuntijoiden työaika ei valu ihmettelyyn, vaan kehittyvä it-ympäristö vastaa tämän päivän tarpeisiin.

Monivuotinen yhteistyö perustuu luottamukseen ja hyvään keskusteluyhteyteen. Peruspilarina toimivat kahdennetut järjestelmät ja 24/7-ylläpito sekä valvonta. Palveluvalikoima on laajentunut vuosien aikana merkittävästi, ja olemassa olevia ratkaisuja on kehitetty eteenpäin jatkuvasti.

”Advania on kumppanina ollut sitoutunut ja se on näkynyt siinä, että on haluttu yhdessä tehdä roadmapia eteenpäin. Näkemyksellisyyttä on tuotu esiin oma-aloitteisesti. Toisinaan lähes ameebamaiseen ongelmaan on tartuttu asiantuntemuksella ja esitetty siihen ratkaisua”, FCG:n Vesa Nyman, Head Of Information Technology, kertoo.

Laaja palveluvalikoima ja kovat osaajat yhden katon alla

IT-alan kehittyessä jatkuvasti kumppanilta tarvitaan vahvaa asiantuntijuutta. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, vaan kumppanilta vaaditaan syvempää yksityiskohtien hallintaa. Advanian laaja palveluvalikoima on vastannut FCG:n tarpeisiin hyvin.

“Arvostamme sitä, että saman katon alta saa palvelut kattavasti. Jos me tuomme esille ongelman, odotamme että kumppani pystyy ratkaisemaan sen. Mielestäni kumppanin rooli on nimenomaan olla kehittämässä ja löytämässä näitä ratkaisuja. Advanialla on kokemukseni mukaan huomattavan asiantuntevia osaajia, ja olemme pystyneet käymään syvää ja asiantuntevaa keskustelua”, Vesa täydentää.

Omat asiantuntijat tuottavassa työssä

Moderni työympäristö rakentuu useista osista, joiden on pelattava yhteen. Toimimattomat it-ratkaisut syövät arvokasta työaikaa, ja heikentävät työkokemusta. Kriittisten järjestelmien ja työkalujen toiminta on FCG:lla haluttu varmistaa ja automatisointiin on panostettu. 

“FCG:n liiketoiminta perustuu laskutettavaan konsultointityöhön. Jos jokin yrityksen toiminnassa pettää – verkko, työasema, palvelin, tai mikä tahansa – emme pysty tekemään työtämme ja sillä on suora vaikutus tuottavuuteen. IT:n toimivuus on meillä sen takia hyvin tärkeää ja totta kai se vaikuttaa myös työntekijöiden viihtyvyyteen, että hommat toimivat”, Vesa kuvailee.

FCG:n omat asiantuntijat keskittyvät järjestelmien kehittämiseen, ja muun muassa FCG:n oma konesali on ulkoistettu Advanialle. Kehityskumppani tuo arvoa jokapäiväiseen työhön, kun kaikkea ei tarvitse miettiä itse. Advanian vahva asema Pohjoismaissa on myös arvokas etu FCG:lle.

Vesan vinkkejä IT-ulkoistukseen

Lähde keskusteluihin avoimin mielin. Tarjousvaiheeseen ei kannata välttämättä lähteä tarkan vaatimusmäärittelyn kanssa, vaan kuvata omaa tarvetta mahdollisimman hyvin. Osaava kumppani ymmärtää ongelman ja osaa tarjota järkevämmän ja toimivamman ratkaisun. 

Yrityksen ja sen IT-osaston on tunnistettava omat kriittiset toiminnot ja arvioida mihin omat rahkeet riittävät. Kumppanin toimintakenttä on sitten sovitettava tähän. Hyvä kumppani mahdollistaa sen, että oma työ on tuottavaa ja mielekästä. 


Lue lisää it-ympäristön turvaamisesta: 

Aiheeseen liittyvää