Kokonaisvaltainen IT-kumppani säästää resursseja
IT-ulkoistus 30.09.2021

Kokonaisvaltainen IT-kumppani säästää resursseja

Suomen suurin turvallisuus- ja lukitusratkaisujen toimittaja CERTEGO säästää aikaa ja resursseja keskittämällä IT-palvelut kokonaisvaltaiselle kumppanille. 

Haaste: 

CERTEGO on Suomen suurin turvallisuus- ja lukitusratkaisujen toimittaja. Teknologian kehittyessä kovaa vauhtia, myös asiakkaiden tarpeet ja tapa ostaa muuttuvat. Siksi CERTEGOn täytyy tehdä aktiivista työtä palvelujensa uudistamiseksi. Jatkuvan kehitystyön lisäksi yrityksen haasteena on huolehtia siitä, että erilaiset käytännöt pysyvät yhdenmukaisina ja ne saadaan jalkautettua kaikille Suomen toimipaikoille. 

Ratkaisu: 

Keskittämällä IT-palvelut yhden toimijan alle, CERTEGO säästää aikaa ja resursseja. Näin he voivat keskittyä tärkeimpään, eli palveluidensa kehittämiseen. Pitkäaikainen yhteistyö Advanian kanssa on johtanut tiiviiseen, palvelumalliseen kumppanuuteen, jossa kehitystyötä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja selkeillä tavoitteilla. Tämä näkyy loppuasiakkaalle korkealaatuisina ja toimivina palveluina. 

Alan suunnannäyttäjän täytyy tehdä aktiivisesti töitä pysyäkseen aallonharjalla 

CERTEGO on Pohjoismaiden johtava turvallisuusratkaisujen toimittaja. Se toimittaa asiakkailleen turvallisuusteknologian kokonaisratkaisuja, eli esimerkiksi kulunvalvontaa, turvallisuusjärjestelmiä, lukitusta ja muita sähköisiä palveluita. 

Turvallisuusalan suunnannäyttäjän täytyy tehdä aktiivisesti töitä pysyäkseen aallonharjalla. Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja samalla myös asiakkaiden tarpeet ja kiinteistöjen tapa ostaa muuttuvat. Siksi myös CERTEGOn täytyy olla valmis uudistamaan tapaa, jolla he tarjoavat palveluita. 

Lisähaastetta arkeen tuovat 19 toimipaikkaa ympäri Suomea: jotta asiakkaiden palvelu onnistuisi mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että toimitavat kaikissa toimipisteissä ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. 

IT-palveluiden ulkoistaminen vapauttaa arvokkaita resursseja yrityksen sisältä 

CERTEGOn tietohallintopäällikkö Markus Nuorento tunnistaa alan paineet ja on halunnut vastata niihin muun muassa laajentamalla kumppanuutta Advanian kanssa. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2003 alkaen ja siinä on hiljalleen siirrytty projektimuotoisesta tekemisestä jatkuvan kehittämisen malliin. Konesalipalveluiden ja palveluiden ylläpidon jälkeen yhteistyö on laajentunut pilvipalveluiden käyttöönottoon ja tietoliikennepalveluihin. 

“Näen, että kaikki IT-palvelut kannattaa keskittää yhdelle toimijalle,” Nuorento tiivistää. “Suoraviivainen toimintamalli on pienelle IT-osastollemme tärkeää ja useammat kumppanit sekä erilaiset toimintamallit kuormittaisivat meitä tarpeettomasti. Siinä loppuisi vuorokaudesta tunnit kesken hyvin nopeasti.” 

Nuorento konkretisoi ulkoistamisen syitä kustannusten ja resurssien kautta. 

“CERTEGOlla on yhdeksäntoista toimipisteitä ympäri Suomea. Jos jokaisesta näistä löytyisi oma IT-osasto, menisi niiden pyörittämiseen ja hallintaan valtavasti aikaa. Kun peilataan tämä yhteistyöhömme Advanian kanssa, sillä samalla panoksella ei palkkaisi meille kovinkaan montaa henkilöä talon sisälle. Kokonaisvaltaisen kumppanin kanssa toimiminen on meille selkeä säästö resursseissa ja kustannuksissa.” 

Tiivis kumppanuusmalli pitää CERTEGOn liikkeessä 

Koska kehityksen täytyy olla jatkuvaa, CERTEGO ja Advania kokoontuvat kuukausittain operatiivisen IT-järjestelmien ohjausryhmän merkeissä. Yhdessä kumppanukset miettivät, miten toimintaa voidaan jatkossa kehittää eteenpäin. Työn alle on otettu esimerkiksi työasemaympäristöjen yhdenmukaistaminen ja arjen sujuvuuden mahdollistaminen kaikissa toimipisteissä. Yhteistyössä he rakentavat erilaisia malleja, joita sitten testataan ja kehitetään Etelä-Suomen toimipisteillä. Toimivan konseptin löytyessä voidaan se monistaa ja jalkauttaa koko maahan. 

Nuorento kehuu erityisesti Advanian mukautuvuutta. 

“Yhteistyö on ollut ketterää ja silti osaavaa. He ovat aina kyenneet vastaamaan nopeasti tarpeisiin ja toiveisiin, joita meillä on ollut.” 

 

Etsitkö palvelumallista IT-kumppania?

 

Aiheeseen liittyvää