Verkkoratkaisut 08.06.2021

Liiketoimintalähtöinen globaali verkkopalveluoperointi onnistuu avoimella ja joustavalla yhteistyöllä

Advania on toiminut Wärtsilä Services -liiketoimintayksikön verkkopalveluoperaattorina yli vuosikymmenen. Pitkäaikaisen kumppanuuden edellytys on vahva osaaminen sekä avoin ja jatkuva vuorovaikutus.

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja. Globaalin palveluverkon avulla Wärtsilä tarjoaa asiantuntevaa tukea ja varmistaa palvelujen saatavuuden kaikkialla, missä sen asiakkaat toimivat.

Wärtsilän hankintastrategiana on keskittää yhteistyö huolellisesti valituille toimittajille, joiden innovatiivisuus ja suorituskyky pystyvät vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiin. Advania (entinen Ironnet) on toiminut Wärtsilä Services -liiketoimintayksikön verkkopalveluoperaattorina yli 13 vuotta. Pitkäaikaisen kumppanuuden edellytys on vahva osaaminen sekä avoin ja jatkuva vuorovaikutus.

”Advanian syvä tekninen osaaminen verkkokonsultointiasioissa on ollut vuosien ajan yhteistyömme avain”, toteaa General Manager Mikael Sandberg Wärtsilä Servicesta.

”Käytämme Advanian palveluita liiketoimintalähtöisesti ja arvostan heidän joustavuuttaan ja palveluasennettaan. Ajan myötä Advania on oppinut toimintatapamme ja tänä päivänä he pystyvät hyvin vastaamaan meidän liiketoimintatarpeisiimme – Service Minded kuvaa minusta hyvin Advania”, Mikael Sandberg mainitsee.

Liiketoimintalähtöinen globaali palvelumuoto vaatii toimivan yhteistyömallin

Advania ylläpitää Wärtsilän globaalin palveluverkon valvontajärjestelmää ja hoitaa projektikohtaisia toimituksia suoraan Wärtsilän loppuasiakkaille ympäri maailman.

”Olemme pitkän yhteistyömme aikana kehittäneet toimitusprosessiamme yhdessä Advanian kanssa”, kertoo Senior Expert Mattias Nilsson Connectivity Services -yksiköstä.

”Olemme löytäneet yhteistyömallin, joka toimii todella hyvin. Tarvittaessa kiireellisetkin toimitukset loppuasiakkaalle hoituvat toiveidemme mukaisesti. Advanian omat prosessit ovat kunnossa ja se edesauttaa heitä toimimaan joustavasti ja tarpeen tullen nopeastikin ilman, että laatu kärsii”, Mattias Nilsson mainitsee.

Asiantuntijoiden yhteistyö avainroolissa

Globaalin palveluverkon valvonta vaatii automaation lisäksi myös tarvittaessa asiantuntijoiden varallaoloa. Palvelurajapinnan ulottaminen asiantuntijatasolle on liiketoimintalähtöisen yhteistyön edellytys.

”Meille on tärkeää, että omat asiantuntijamme pääsevät nopeasti puhumaan Advanian asiantuntijoiden kanssa”, kertoo General Manager Jonas Blomqvist Wärtsilän Energy Solutions -yksiköstä.

Myös Mattias Nilsson allekirjoittaa asiantuntijoiden tiiviin ja jatkuvan yhteistyön merkityksen:

”Jos meillä on erikoistarpeita ja tarvitsemme tietyn asiantuntijan, on tärkeää, että meillä on suorat yhteydet Advanian osaajiin”, Nilsson toteaa.

”Olemme päässeet esittämään omat ideamme ja toivomuksemme ja saaneet keskustelujen kautta Advanialta aina hyvät tekniset ratkaisut”, Jonas Blomqvist mainitsee.

”Olemme myös tyytyväisiä, että Advanian henkilöstön pysyvyys on ollut vakaa; heidän asiantuntijansa tuntevat Wärtsilän toimintatavat ja vaatimukset”, Blomqvist jatkaa.

”Avoin keskustelukulttuuri on toimivan yhteistyön perusta. Kommunikaatio toimii myös Advanian sisällä hyvin – asia tavoittaa tarpeelliset henkilöt”, toteaa myös Mikael Sandberg.

Advania on sopivan kokoinen kumppani

Globaali toimintamalli Wärtsilän liiketoiminnan ohjaamana vaatii kumppanilta paitsi joustavuutta ja avoimuutta myös ketteryyttä.

”Advania pystyy tarjoamaan meille henkilökohtaista palvelua ja saamme heiltä aina ehdotuksia, kuinka ideamme voisi parhaiten toteuttaa käytännössä”, Mikael Sandberg toteaa.

 

Aiheeseen liittyvää