IT-ulkoistus 15.04.2021

Makron on kasvanut yhdessä luotettavan ja osaavan it-kumppanin kanssa

Advania (Valtti Fokus) tukee Makron Oy:n IT:n kokonaispalveluita. Pitkäaikaisen asiakassuhteen takana on laadukkaiden palveluiden lisäksi jatkuva ja sujuva vuoropuhelu asiakkaan sekä palveluntarjoajan välillä. 

Makron on teollisuuden kokonaistoimittaja, joka valmistaa koneita ja laitteita teknologiayritysten sopimusvalmistajana. Makronin ydinosaamista on vaativat koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelu, valmistus sekä teollisuuden automaatioratkaisut, kaikki yhdeltä toimittajalta. Makronin pääkonttori sijaitsee Hollolassa ja tuotantotilat Suomessa sekä Virossa. Makronin palveluksessa on yli 200 ammattilaista. 

Advania auttaa Makronia IT:n kokonaispalveluiden kanssa, kuten it-ympäristön palvelimien, Office 365-palveluiden sekä Lean-toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Yhteistyö on menossa jatkuvasti enemmän pilvipalveluihin päin tänä päivänä. Pitkässä yhteistyössä on kuitenkin kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä ja osaamisen laadukkuudesta. 

Makron Oy:n operatiivisella johtajalla Ari Turtisella on luja asiantuntijuus alalta ja yrityksessä makronilaisena. 

Arilla on pitkä historia Valtti Fokuksen (nyk. Advania) toimitusjohtaja Petri Kärkkäisen ja teknisen johtajan Mikko Pölkin kanssa. Ari on ollut Advanian asiakkaana ensimmäisestä päivästä alkaen, sillä he tunsivat keskenään jo entuudestaan. 

”Tällä alalla osaaminen on ihmisissä, ei yrityksissä. Petri ja Mikko ovat kasvaneet todella paljon ja olemme kulkeneet Advanian oppimisessa mukana. Olemme pysyneet tietyllä tavalla osaamisen kautta mukana Advanian matkassa.” kertoo Ari. 

Ari kertoo, että vaikka haasteitakin on matkan aikana ollut, niin niistä on selvitty ja asiat on käyty läpi. 

”Tarvitsen tutut ihmiset ympärilleni, joiden kanssa hoidan asioita ja voin luottaa heihin. Advania on isossa kuvassa hoitanut Makronia todella hyvin ja voin antaa positiivista palautetta. Olen suositellut heitä useasti täällä Päijät-Hämeen alueella. ” 

”Olemme olleet Advanian merkittävä asiakas erityisesti heidän toiminnan alussa ja olemme auttaneet heitä menemään eteenpäin.” 

”Advania on tehnyt meille kaiken. Arvostan, että saan paljon teknistä tukea ja osaamista. Pidän myös siitä, että he tuntevat yrityksemme ja meillä käyvät henkilöt tuntevat meidät, talon ja ihmiset. Lisäksi he osaavat auttaa ja suhteuttaa lähestymisen, jos joku tarvitsee apua hieman yksinkertaisimmissakin asioissa. ”, kertoo Ari. 

Mitä sitten tapahtuu, jos it-palvelut eivät toimisi? Jos it-palvelut eivät toimisi, vaikuttaa tämä kaikkeen nykypäivänä Makronilla. Kukaan ei tee mitään, jos palvelin ei toimi, suunnittelija ei pysty suunnittelemaan ja työntekijät eivät pysty raportoimaan tunteja eteenpäin. Tänä päivänä on erityisen tärkeää, että it-asiat ovat kunnossa, koska muuten ne vaikuttavat todella pieniinkin ja itseselviin asioihin. 

Ari kertoo, että hän on voinut suositella Advaniaa osaamisen ja palvelun takia, sillä ne ovat olleet hänen mielestään parasta. Monet yritykset ovat kyselleet Arilta, että kannattaako lähteä mukaan Advanian matkaan. Hän kokee kuitenkin, että hänellä on erilainen tunneside Advaniaan, kun on ollut mukana starttihetkestä lähtien. 

Makron Oy pyrkii kasvamaan tulevaisuudessa erityisesti automaation ja suunnittelun kautta, mutta miten Advania pysyy kasvun matkassa mukana? Tähän Ari vastaa suoraan, että kun pidämme Advanian palvelutason samalla tasolla kuin ennenkin, niin homma pelaa. Hän suunnittelee yhdessä Advanian kanssa asioita, mutta haluaa pitää itse lankoja käsissä, sillä hän on tarkka siitä, kenen kanssa työskentelee. 

Makronin pääpaino on tehdä koneita ja laitteita, jolloin it:n ulkoistus sujuu Advanian kautta. Jäämmekin innolla seuraamaan asiakkaamme kasvun tietä tulevaisuudessa. 

 

 

Aiheeseen liittyvää