Merivaara Oy ulkoisti it-palvelunsa Advanialle
IT-ulkoistus 09.09.2021

Merivaara Oy ulkoisti it-palvelunsa Advanialle

Merivaara Oy on vuonna 1901 perustettu suomalainen yritys, jonka 120 vuotiselle matkalle on mahtunut kasvua sekä uudistuksia. Aiemmin sairaalasängyistään tunnettu yritys toimittaa nykyisin globaalisti leikkaussaleihin valoja, leikkauspöytiä sekä saliohjausjärjestelmiä. Noin 60 henkilöä työllistävällä Merivaaralla löytyy asiakkaita Suomen lisäksi ympäri maailmaa. Merivaaran arvojen mukaisesti yritys pyrkii toimimaan aina ketterästi ja asiakkaan tarpeisiin mukautuen. Täten it-ulkoistuksen kilpailutuksessa yksi ydinvaatimus oli, että it-kumppani mahdollistaa sekä tukee Merivaaran ketterää ja kasvujohteista toimintaa. 

It-ulkoistus sekä pilvisiirtymä tukevat Merivaaran kasvua 

Yhteistyö alkoi keväällä 2021, kun it-kilpailutuksen lopputulemana Merivaara valitsi Advanian it-ulkoistuskumppanikseen. Merivaara halusi ulkoistaa sekä keskittää koko it-palvelukokonaisuutensa  sekä siirtää toimintansa omilta palvelimilta pilveen. Pilvisiirtymä tukee hyvin Merivaaran kasvutavoitteita, sillä nykyinen malli kasvaa sekä kehittyy yrityksen toiminnan mukana. 

Merivaara Oy:n talousjohtaja Jukka Vartiainen kokee, että it-kumppanuus Advanian kanssa on ollut todella onnistunut valinta yritykselle. Erityistä kiitosta saa it-kumppanuuden aloitus sekä pilvisiirtymä, jossa Advanian asiantuntijat toimivat saumattomasti yhteistyössä ja veivät projektin maaliin motivoituneesti sekä ammattitaidolla. 

”Käyttöönottoprojektissa Advanian tiimin yhteispeli toimi todella hyvin. Hommat sujuivat ja kaikki tiesivät missä mennään. Tuntui myös, että jokainen oli sitoutunut saamaan asiat rullaamaan”, toteaa Jukka Vartiainen. 

Advanian asiantuntijuudesta lisäarvoa päivittäiseen toimintaan 

Kumppanuus on tuonut jo nyt huomattavaa lisäarvoa Merivaaran päivittäiseen toimintaan. Jukka kertoo, että kaikissa kysymyksissä sekä ongelmatilanteissa Advanian asiantuntijat ovat tavoitettavissa ketterästi ja asiat ratkeavat täten aina nopeasti. Advania on toimijana juuri sopivan kokoinen kumppani Merivaaralle, sillä Advanian n. 300 henkilöä työllistävistä riveistä löytyy monipuolisesti rautaista osaamista, mutta toiminta on silti edelleen ketterää ja asiakaslähtöistä. Lisäksi apu on aina saatavilla paikallisesti. 

Jukka nosti esiin myös keskitetyn laskutuksen tuomat hyödyt. Merivaara on it-ulkoistuksen myötä keskittänyt lähes kaiken it-portfolioon liittyvän laskutuksen Advanialle, joka on helpottanut it-kokonaisuuden hallintaa. Keskitetty kumppanuus yhdelle toimijalle on tuonut lisäksi läpinäkyvyyttä, kun kaikki it-asiat hoituvat saman kumppanin kautta ja näkyvyys it-kokonaisuudesta on yhdessä paikassa. Merivaaran kokonaisvaltaisena it-ulkoistuskumppanina Advania pystyy tarjoamaan ketterästi kehitysehdotuksia sekä varmistamaan, että Merivaaran koko it-portfolio on jatkuvasti ajan tasalla. 

”Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. Olette todellakin brändinne mukaisesti se mutkattomin kumppani”, summaa Jukka. 

 

Samankaltaisia