IT-ulkoistus Tietoturva IAM 18.01.2021

Keskitetty laitehallinta toi merkittäviä kustannussäästöjä

Mobiililaitteiden rooli vahvistuu julkisella sektorilla jatkuvasti. Sensitiivistä tietoa, kuten potilas- ja henkilötietoja säilyttävälle organisaatiolle on tärkeää, että laitteiden hallittavuus ja tietoturva ovat huippuluokkaa myös mobiiliympäristössä. 

Haaste 

Istekki Oy tarjoaa ICT-alaan ja lääketieteelliseen tekniikkaan liittyviä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita julkiselle sektorille. Myös julkisella puolella lisääntyvä mobiililaitteiden käyttö pakottaa pohtimaan käytettyjen ratkaisujen hallittavuutta ja tietoturvaa entistä tarkemmin. Istekki halusi tarjota asiakkailleen ratkaisun toimivan etähallintajärjestelmän muodossa. 

Ratkaisu 

Advania ja sen tarjoama Workspace ONE oli ainoa ratkaisu, joka täytti Istekin ja asiakkaiden kaikki tiukat kriteerit. Sen avulla Istekki voi yhdestä ympäristöstä käsin hallita useita eri asiakasorganisaatioita sekä käyttötapauksia. Keskitetty ylläpito tuo Istekille suuria kustannussäästöjä sekä näkyy myös asiakasyrityksissä selkeänä ajansäästönä ja loppukäyttäjän arkea helpottavana toimijana. 

Mobiililaitteiden lisääntyminen vaatii lisäpanostusta laitteiden hallittavuuteen ja tietoturvaan 

Kuopiolainen Istekki Oy on yli 20 kunnan, terveydenhuollon organisaation ja muun julkisen sektorin toimijan omistama in-house palveluntuottaja. Se tarjoaa omistajilleen ICT-alaan ja lääketieteelliseen tekniikkaan liittyviä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. 

“Meillä on vahvaa osaamista kuntien ja sote-alueen toimijoista, joten pystymme yhdessä heidän kanssaan tuottamaan laadukkaita, kustannustehokkaita ja toimivia ICMT-ratkaisuja kilpailukykyisesti”, kertoo Istekin ratkaisupäällikkö Marko Jousmäki. 

Mobiililaitteiden rooli vahvistuu julkisella sektorilla jatkuvasti ja myös Istekin asiakkaat siirtävät toimintojaan enenevissä määrin päätelaitteilta mobiililaitteisiin. Laitteiden hallittavuus ja tietoturva täytyy turvata myös mobiiliympäristössä. 

Tietosuojan ja -turvan vaatimukset ovat Istekin asiakasorganisaatioissa erityisen korkeat, koska yrityksissä käsitellään muun muassa potilas- ja henkilötietoja. 

Istekki hallitsee asiakasyrityksiensä mobiililaitteita keskitetysti ja tietoturvallisesti 

Vuonna 2014 Istekillä huomattiin, että käytössä oleva ratkaisu ei enää kyennyt vastaamaan koveneviin vaatimuksiin. Siispä he laativat yhdessä asiakkaidensa kanssa vaatimusmäärittelyn uudelle mobiililaitteiden etähallintajärjestelmälle. 

Kilpailutuksessa valituksi tuli Aerion, joka on nykyään osa Advaniaa. Jousmäen mukaan syyt valintaan olivat yksinkertaiset.

“Vaatimukset olivat itse järjestelmän ja tietoturvan osalta niin kovat, että loppuvaiheessa kukaan muu ei pystynyt tarjoamaan niiden mukaista ratkaisua.” 

Järjestelmäksi valikoitui Workspace ONE, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia mobiililaitteiden keskitettyyn hallintaan sekä erilaisten käyttötapausten toteuttamiseen. Lisäksi Istekille oli tärkeää mahdollisuus moniasiakasympäristön hallintaan. 

“Meidän pitää pystyä hallinnoimaan yhdestä keskitetystä ympäristöstä käsin useita eri asiakasorganisaatioita ja useita erilaisia käyttötapauksia”, Jousmäki kertoo. 

Toimiva etähallintajärjestelmä toi suuria kustannussäästöjä 

Workspace ONE tukee kaikkia mobiilialustoja, ja hallintaan saadaan myös käyttäjien laitteisiin asennetut työsovellukset, kuten sähköposti, kalenteri, yhteystiedot ja muut työsovellukset. Yksityistä puolta laitteistaan käyttäjät voivat hallita edelleen itse. 

“Palveluntuottajana hyöty meille on siinä, että pystymme ylläpitämään laitteita keskitetysti, mikä tuo suuria kustannussäästöjä” 

“Jos älypuhelin katoaa, pystymme napin painalluksella tyhjentämään pois kaiken yritysdatan. Jos puhelin sitten löytyy, tallella ovat omat valokuvat ja muu oma sisältö”, Jousmäki kertoo. 

Samalla Workspace ONE takaa, että työsovellukset ovat aina ajan tasalla. Päivitykset voidaan jaella kaikkiin laitteisiin kerralla etänä sen sijaan, että käyttäjät joutuisivat tuomaan laitteensa jonnekin päivitettäväksi. 

Asennusten ja käyttöönoton jälkeen Workspace ONE:n ylläpito vie minimaalisen vähän työaikaa. Esimerkiksi uuden sovelluksen jakelu 500 laitteelle vie pääkäyttäjältä noin kymmenen minuuttia. 

“Palveluntuottajana hyöty meille on siinä, että pystymme ylläpitämään laitteita keskitetysti, mikä tuo suuria kustannussäästöjä”, Jousmäki toteaa. 

Hallintajärjestelmän hyödyt näkyvät myös loppuasiakkaalla viivan alla 

Suurin hyöty Istekin asiakkaille tulee erilaisista käyttötapauksista, jotka etähallinta mahdollistaa.  Erilaisille käyttötapauksille rajoja asettaa Jousmäen mukaan vain mielikuvitus. 

Esimerkiksi Kuopion kaupungin kotihoidossa laitteisiin on asennettu toiminnanohjaussovellus, johon kotihoitajat kirjaavat asiakkaiden luona tekemänsä toimenpiteet. Toisella sovelluksella kotihoitajat puolestaan pystyvät avaamaan asiakkaidensa kotioven sähköisen älylukon ja kolmannella lukea QR-koodilla asiakkaiden lääkepurkin koodin, ja nähdä suoraan netistä, minkälaisesta lääkkeestä on kysymys. 

Sovellusten jakelu, ylläpito ja tietoturva hoidetaan keskitetysti Workspace ONE:n avulla. Ilman sitä toiminnanohjaus- ja ovenavausjärjestelmiä ei pystyttäisi toteuttamaan tietoturvallisesti yhtä hyvällä käytettävyydellä. Workspace ONE:n mahdollistamat sovellukset tehostavat kotihoitajien työtä ja säästävät kustannuksia. Asiakkaiden luona tehtyjä toimenpiteitä ei esimerkiksi tarvitse enää käydä erikseen toimistolla kirjaamassa järjestelmiin. 

Asiakkaiden tyytyväisyys näkyy muun muassa siinä, kuinka moni Istekin asiakkaiden loppukäyttäjistä on ottanut uuden järjestelmän käyttöön: yli 60 % käyttäjistä, joilla on ollut jo mahdollisuus ottaa Workspace ONE ja sen mahdollistamat sovellukset itse käyttöön omalla laitteellaan, on sen myös tehnyt. 

 

Aiheeseen liittyvää