Kumppaniverkosto mahdollistaa Pohjola Rakennukselle uusien teknologioiden hyödyntämisen
IT-ulkoistus 04.04.2022

Kumppaniverkosto mahdollistaa Pohjola Rakennukselle uusien teknologioiden hyödyntämisen

  • Advania on Pohjola Rakennuksen pääkumppani IT-infran hallinnassa 
  • Toiminnassa hyödynnetään paljon SaaS-ratkaisuja 
  • Pieni IT-organisaatio tarvitsee toimiakseen osaavan kumppaniverkoston 
  • Toimiva yhteistyö on tuonut kumppaniverkoston ulkopuolisista toimijoista aidoiksi ja aktiivisiksi kumppaneiksi päivittäiseen liiketoimintaan. 

Pohjola Rakennus on kotimainen perheyritys, joka on toiminut rakennusalalla jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksen kasvu on viime vuosina ollut merkittävää, jonka vuoksi organisaatio on ollut isojen muutosten äärellä. Pohjola Rakennus onkin nykyään yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä, joka työllistää yli 300 omaa työntekijää. 

Pohjola Rakennuksen organisaatio ja henkilöstömäärä ovat liikevaihdon kokoon nähden verrattain pienet, ja sama pätee myös yrityksen IT-organisaation rakenteeseen. Pohjola Rakennuksen IT-organisaation koko on yksi henkilö, ja organisaatio keskittyy erityisesti strategiaan, arkkitehtuuriin sekä toimittajahallintaan. Kaikki asiantuntijatekeminen tulee Pohjola Rakennukselle kumppaniverkoston kautta. 

Advania tarjoaa Pohjola Rakennukselle julkisten pilvipalveluiden ja pilvikonsultoinnin lisäksi kapasiteettipalvelut, loppukäyttäjä-, käyttäjätuki- ja lähitukipalvelut, loppukäyttäjien laitteet sekä Microsoft 365 -pohjaisen Valo Intranetin, joka on Advanian sovellushallinnassa ylläpitosopimuksella. 

Kilpailuetu tehdään sovelluksen päällä olevalla tekemisellä ja palvelulla 

“Kun yritys on kasvanut todella paljon viime vuosien aikana, se tarkoittaa sitä, että organisaation keskittyminen menee hyvin paljon liiketoiminnan kasvun tekemiseen. Tällöin saattaa syntyä eteen tilanteita, joissa IT-ympäristöstä huolehtiminen saattaa jäädä kehityskohteiden jälkijunaan” – Jani Saarinen, Pohjola Rakennuksen IT-päällikkö. 

Nopea kasvu on vaatinut Pohjola Rakennukselta kykyä luoda moderni ja tarpeita vastaava IT-ympäristö. Parhaaksi ratkaisuksi on koettu pilviympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen, ja esimerkiksi omaa konesali-infraa ei ole ollenkaan. Pohjola Rakennuksella ei ole regulaation kautta tulevia tietoturvavaatimuksia, mikä mahdollistaa pilvipalveluiden nopean ja ennakkoluulottoman käyttöönoton. 

Yhden hengen IT-osaston myötä on luonnollista, että organisaatio hyödyntää toiminnassaan mahdollisimman paljon valmisratkaisuja, ja näin on toimittu myös Pohjola Rakennuksella. Valmiiden sovellusten, kuten Microsoft 365 -palveluiden, ja laajemminkin SaaS-palveluiden käytön avulla Pohjola Rakennus on onnistuneesti pyrkinyt minimoimaan resurssitarpeita, parantamaan riskienhallintaa sekä helpottamaan sovellusten integraatioita. 

“Miten suuri riski on, että jokin pilvipalvelu kaatuu? Me mietimme asiaa siitä kulmasta, että on todennäköisempää, että pilvipalvelut kaatuvat vähemmän kuin On-premise-sovellukset” – Jani Saarinen, Pohjola Rakennuksen IT-päällikkö 

SaaS-palvelusta täyden hyödyn irti saaminen vaati sitä, että organisaatiossa on vahva ymmärrys sovellusten toiminnasta. Ymmärryksen kautta organisaation toimintaa voidaan muokata ja tehostaa pilvipalveluista saatavien hyötyjen maksimoimiseksi. Sopimustekniikan rooli on suuri, jotta vasteajat ja palvelun nopeus ovat riittävällä tasolla. 

Mitä jos pelkkä SaaS ei riitä?  

Niissä tilanteissa, joissa SaaS-palvelut eivät riitä, on Pohjola Rakennuksella käytetty Infrastruktuuri Palveluna -mallia. IaaS tuo Pohjola Rakennukselle ennen kaikkea joustavuutta käyttöönotettavien palveluiden osalta. IaaS-palvelut mahdollistavat nopean reagointikyvyn muuttuviin markkinatilanteisiin ilman suuria ennakko- tai alkuinvestointeja, ja IaaS-palveluilla Pohjola Rakennus saa käyttöönsä laajan pilvipalveluiden osaajien verkoston. 

Yksi merkittävä asia, jonka Pohjola Rakennus on kumppanuuksien myötä huomannut, on best practice -mallien hyödyntäminen. Best practice -mallien avulla uusia kumppaneita on helpompi ottaa mukaan Pohjola Rakennuksen liiketoimintaan, tieto ei jää yksittäisen asiantuntijan päähän ja samalla asiantuntijaresurssit saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Best practice -mallien ohella Pohjola Rakennukselle on ensiarvoisen tärkeää kumppaniverkoston kyky ymmärtää ja omaksua Pohjola Rakennuksen liiketoiminnan ydin. Ilman ymmärrystä kerrostalorakentamisen lainalaisuuksista yhteistyö ei voi olla saumatonta ja toimivaa. 

Oli kyse SaaSista tai IaaSista, Pohjola Rakennus lähtee aina liikkeelle Proof of Conceptista, jossa tarkastellaan sovellusta ja sen toimintaa tuotannossa. Sovellusten kokeilu on tänä päivänä helppoa, ja todella pienillä investoinneilla sovellukset saadaan käyttöön ja parantamaan liiketoimintaa. 

“Me olemme keskittyneet rakentamiseen ja erityisesti rakentamisen projektinjohtoon, mikä tarkoittaa sitä, että kumppanuuksien hallinta on hyvin syvällä meidän yrityksemme ihmisten dna:ssa. Se mahdollistaa kumppaniverkostojen käyttämisen ja uusien teknologioiden käyttöönoton”, toteaa Jani Saarinen, Pohjola Rakennuksen IT-päällikkö. 

 

Aiheeseen liittyvää