Zero Trustin käyttöönotto vahvisti Tibberin tietoturvaa ja sujuvoitti loppukäyttäjien arkea
Tietoturva IAM 20.04.2023

Zero Trustin käyttöönotto vahvisti Tibberin tietoturvaa ja sujuvoitti loppukäyttäjien arkea

Energiayhtiö Tibber on hyödyntänyt toiminnassaan teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja perustamisestaan eli vuodesta 2016 lähtien. Yrityksen digitaalinen lähestymistapa houkutteli nopeasti uusia asiakkaita ja vauhditti laajentumista uusille markkinoille. Menestys toi mukanaan haasteita nopeasti lisääntyvän henkilöstömäärän hallinnassa. Identiteetin- ja pääsynhallintaa ohjaa nyt Oktan ja VMwaren ratkaisuihin pohjautuva, Advanian tuella käyttöönotettu Zero Trust -malli. 

Tibber ostaa asiakkailleen halvinta saatavilla olevaa tuntisähköä ja tarjoaa heille älykkäitä teknologioita, jotka auttavat vähentämään energiankulutusta ja alentamaan kustannuksia. Esimerkkitapauksia ovat sähköautojen lataaminen yöaikaan, kun hinnat ovat kilpailukykyisempiä, tai kotitalouksien sähkönkulutuksen reaaliaikainen seuranta.

Tibberin digitaaliset työkalut uudistivat nopeasti kotimaa Ruotsin markkinat, ja suosion myötä yritys laajeni Norjaan, Saksaan ja Alankomaihin. Voimakas henkilöstömäärän kasvu toi eteen haasteita.

Tibber tiesi tarvitsevansa yrityksen identiteetinhallintaan ratkaisun, joka skaalautuu yrityksen kasvun mukana. Koko Tibber-konsernin tietoturvasta vastaava Jon Westholm oli vakuuttunut Oktan tarjoamista mahdollisuuksista jo edellisessä työpaikassaan.

"Valitsimme Tibberille Oktan, koska tiesin kokemuksesta, että se voi lisätä tietoturvallisuutta ja tehostaa prosessejamme lisäämättä työtaakkaani", Westholm sanoo.

Westholm sai Ruotsin Advanialta tuekseen sertifioitujen Okta-asiantuntijoiden tiimin viemään projektia eteenpäin. Okta-infrastuktuuri suunniteltiin ja otettiin käyttöön 1,5 kuukaudessa! 

Oktan pariksi VMwaren Workspace ONE laitehallintaan

Kasvun jatkuessa Tibberin tavoitteena oli saada koko työsuhteen elinkaari hallintaan, jotta uudet työntekijät saataisiin nopeasti ja tietoturvallisesti työhönsä kiinni. Käyttöön haluttiin ottaa Zero Trust -pääsynhallintamalli, ja nimenomaan Oktaan integroituva ratkaisu.

Ruotsin Advanialla tiedettiin, että Suomen-kollegoilla on kokemusta päätelaite- ja pääsynhallinnan ratkaisuista.

”Kävimme ensin läpi Tibberillä jo käytössä olevan teknologian selvittääksemme, miten voimme tilannetta parantaa. Näytimme Tibberille demon Workspace ONEsta ja sen integroitumisesta Oktaan. Ratkaisun valinta oli sen jälkeen tehty”, kertoo Advania Finlandin asiantuntija Peter Giesa.

Tibberillä hallinnan piirissä ovat käyttöjärjestelmillä Windows, Mac, iOS ja Android varustetut päätelaitteet. Laitteita hallitaan keskitetysti ja käytössä on käyttäjäpohjainen tunnistautuminen. Kun uusi työntekijä kirjautuu laitehallinnan piirissä olevalle laitteelle, hänellä on pääsy kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin.

Myös työntekijän lähtiessä yrityksestä prosessi on nopea: oikeuksien poistaminen vaatii yhden toimenpiteen. Laite saadaan nollattua ja asennettua uudelle käyttäjälle parissa minuutissa.

Käyttöön otettiin myös Carbon Black Cloud ja integroitiin se Workspace ONE -työnkulkuihin tarjoamaan seuraavan sukupolven virustorjunta- ja käyttäytymispohjaisia EDR-toimintoja. Ne pitävät Tibberin ympäristön suojattuna edistyneiltä nykyajan uhkilta, kuten ennennäkemättömiltä hyökkäyksiltä, olivatpa ne haittaohjelmia, tiedostoihin kirjoittamattomia (fileless attack) tai kohdeorganisaation käytössä olevia työkaluja ja ohjelmistoja hyödyntäviä (living-off-the-land attack).

”Käyttäjäkokemus uuden laitteen käyttöönotossa ja käyttäjän vaihtuessa on sujuva ja IT voi luottaa palvelujen tietoturvallisuuteen”, Giesa summaa.

Giesa toteaa, ettei toteutus koskaan ole täysin valmis, vaan sen on mukauduttava liiketoiminnan muutosten mukana. Skaalautuvat tuotteet, kuten Okta ja VMwaren Workspace ONE, mahdollistavat tarvittavan jouston ja skaalautuvuuden.

”Suomen tiimi on todella asiantunteva. He tunsivat tuotteet hyvin ja tiesivät heti, miten integroida kaikki palvelut loppukäyttäjille sopiviksi. Saimme paljon vinkkejä myös toteutuksen edelleen kehittämiseen”, Tibberin Westholm sanoo.  

”Käytössämme olevat ratkaisut mahdollistavat automaation hyödyntämisen. Tämän takia IT-tiimimme ei tarvi olla iso.” 

Jos et näe Youtubesta upotettua videota sivulla, klikkaa tästä.

 

Lue Oktan sivuilta tarkemmin, miten Tibber implementoi Oktan identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuksi.

 

Pyydä Zero Trust -demo

 

Miten valita sopivin IAM-ratkaisu? — Lataa IAM-ratkaisun ostajan opas

Samankaltaisia