Vastuullisuus 25.01.2024

Ympäristövastuullisuus on fiksuja tekoja perusasioissa ja kunnianhimoisia tavoitteita

Mihin asiantuntijaorganisaatioissa tarvitaan ympäristövastuullisuutta? Vaikka liiketoimintamme ei itsessään ole merkittävä päästölähde, on paljon asioita, joihin voimme vaikuttaa – ja juuri niihin olemme Advanialla tarttuneet.

Olemme asiantuntijaorganisaatio, jonka oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pienet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö suhtautuisi ympäristöasioihin suurella sydämellä. Ympäristövastuullisuutemme perustan luovat vaatimustenmukaisuus ja ympäristöjärjestelmä ISO 14 001, johon olemme sertifioituneet ja sitoutuneet. Tunnemme velvoitteemme ja huolehdimme, että ne hoidetaan. Edellytämme – luonnollisesti – uusiutuvan energian käyttöä konesalikumppaneiltamme.

Järjestelmät ovat kuitenkin viitekehyksiä, eivät itsetarkoitus. Ympäristöjärjestelmä on työkalu, jolla mittaroimme ja seuraamme asettamiemme tavoitteiden toteutumista ja tunnistamme kehityskohteita. Meillä Suomen organisaatiossa seuraava steppi on hiilijalanjälkilaskennan aloittaminen ja tavoitteiden asettaminen.

Tärkeintä meille on asenne: sen mitä teemme, teemme kunnianhimoisesti. Vaikka omat päästömme ovat varsin pienet, haluamme tähdätä standarditasoa korkeammalle oman toimialamme puitteissa relevantilla tavalla, esimerkiksi päästövähennysten ja energiatehokkuuden parantamisessa. Joku voisi kysyä, miksi asettaa rima ja tavoitteet korkeammalle. Me kysymme: miksi ei?

Vastuullisuus on myös asiakkaiden auttamista

Vaikka teemme jo toimenpiteitä, voimme ja meidän pitää tehdä enemmän. Olemme osa suurempaa toimituskokonaisuutta, jossa konkreettiset käytännön toteutukset ovat usein haastavia toteuttaa yksin.

Haluamme auttaa myös asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin. Tämä on mahdollista esimerkiksi kapasiteettipalveluiden käytössä: kannustamme asiakkaita energiatehokkaiden pilvipalveluiden hyödyntämiseen alustasta riippumatta. Optimoitu ja energiatehokas pilviratkaisu, on se sitten hybridi-, julki- tai paikallista konesalipalvelua, hyödyntää  pilven resursseja kulutehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Parhaimmillaan pilvipalveluiden hyödyntäminen ei pelkästään vähennä työkuormien kustannuksia, vaan myös vähentää työmäärien kokonaishiilijalanjälkeä.

Toinen konkreettinen keino tukea asiakkaidemme vastuullisuutta on helpottaa ja selkeyttää laitteiden takaisinottoa, uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Jotta prosessi sujuisi ketterästi ja ennen kaikkea olisi asiakkaillemme mahdollisimman helppo, olemme yhdistäneet laitteiden elinkaareen liittyvät palvelut samaan liiketoiminta-alueeseen. Yhteistyö kanssamme on entistä sujuvampaa. Samalla muutos vahvistaa myös asiakaskeskeisyyttämme. Asiantuntijamme ovat lähempänä asiakkaitamme kuuntelemassa tarkalla korvalla heidän tarpeitaan.

Katse scope 3:een

Yrityksen päästöt luokitellaan perinteisesti kolmeen kategoriaan: suorat päästöt eli scope 1 (esimerkiksi kiinteistöistä, teollisista prosesseista tai kulkuneuvojen polttoaineista syntyvät päästöt) sekä epäsuorat päästöt scope 2 (ostoenergia eli sähkö ja lämpö) ja scope 3 (palvelujen ja tuotteiden hankinta sekä omien tuotettujen palveluiden ja tuotteiden käytöstä syntyvät päästöt). Asiantuntijaorganisaatiot keskittyvät päästölaskennassaan ja -raportoinnissaan usein scope 1 ja 2:een, vaikka ympäristövaikutuksista merkittävä osa voi muodostua scope 3:sta. 

Teemme Advanialla koko ajan töitä, että ymmärrämme paremmin omaa hiilijalanjälkivaikutustamme. Olemme tiedostaneet, että meillä scope 3 eli toimitusketjun hallinta on tärkeä osa ympäristövastuullisuuttamme. Siksi olemme nostaneet toimitusketjun vastuullisuuden strategiseksi painopisteeksi vastuullisuustyössämme.

Aiheeseen liittyvää